top of page

ד"ר רועי יוזביץ' הופיע והרצה בפני עשרות אלפי מוזמנים במעל 500 אירועים מסוגים שונים. אחרי 13 שנות נסיון הוא צבר מאות לקוחות מרוצים שמזמינים אותו שוב ושוב. בואו לשמוע מה יש להם להגיד.

 

הרצאה מומלצת על מצוינות רועי יוזביץ אוניברסיטת אריאל
מופע בידור שבת חברה ידיעות אחרונות רועי יוזביץ מופע טלפתיה והרצאה מומלצת לעובדים
הרצאה מומלצת לעובדים בנושא מצוינות והשכלה באינטרנט רועי יוזביץ ביטוח לאומי
מופע בידור שבת חברה מזרחי טפחות רועי יוזביץ מופע טלפתיה והרצאה מומלצת לעובדים
הרצאה מומלצת לעובדים רועי יוזביץ מהפכת ההשכלה מופע לקציני בהד1
הרצאה מעולה על מצוינות לתלמידים תכנית קדם עתידים רועי יוזביץ מהפכת ההשכלה
מופע טלפתיה מומלץ רועי יוזביץ מופע לחברת שטראוס
הרצאה על מצוינות לתלמידים רועי יוזביץ מהפכת ההשכלה הרצאות לבכון ברנקו וייס
הרצאה מומלצת לעובדים רועי יוזביץ מהפכת ההשכלה הרצא הלמוסד לבטחון
הרצאה מומלצת לעובדים רועי יוזביץ ראש גדול הרצאה לתעשיה אווירית
הרצאה מומלצת לעובדים רועי יוזביץ ראש גדול הרצאה לטכניון טכנוראש
הרצאה מומלצת לעובדים רועי יוזביץ מהפכת ההשכלה הרצאה במשרדי גוגל ישראל
הרצאה מומלצת לעובדים רועי יוזביץ מהפכת ההשכלה הרצאה לחברת דל
מופע טלפתיה מומלץ לחברת ויזה רועי יוזביץ
מופע בידור וטלפתיה מומלץ רועי יוזביץ לוגו משרד התרבות והספורט
מופע טלפתיה מומלץ רועי יוזביץ חברת החשמל
הרצאה מומלצת לעובדים רועי יוזביץ מהפכת ההשכלה הרצאה על מצוינות ומקצוענות ולימודים באינטרנט
הרצאה מומלצת לעובדים רועי יוזביץ מהפכת ההשכלה הרצאה על מצוינות ומקצוענות ולימודים באינטרנט HP
מופע לערב גיבוש לעובדים רועי יוזביץ טלפתיה מופע לחברת מכבי סניף אשדוד
מופע ליום כיף לעובדים רועי יוזביץ טלפתיה מופע לחברת קרלסברג
מופע ליום כיף לעובדים רועי יוזביץ טלפתיה מופע לחברת גנרל אלקטריק
מופע ליום כיף לעובדים רועי יוזביץ טלפתיה מופע לחברת הארלי דייודסון
הרצאה מומלצת לעובדים מהפכת ההשכלה רועי יוזביץ מייקרוסופט
הרצאה מומלצת לעובדים מהפכת ההשכלה רועי יוזביץ קווינטילס
הרצאה מומלצת לעובדים מהפכת ההשכלה רועי יוזביץ יוניליוור
הרצאה מומלצת לעובדים מהפכת ההשכלה רועי יוזביץ אוניברסיטת סינגיולריטי
הרצאה מומלצת לעובדים מהפכת ההשכלה רועי יוזביץ רפאל
הרצאה מומלצת למורים מהפכת ההשכלה רועי יוזביץ הסתדרות המורים
מופע בידור וטלפתיה מומלץ רועי יוזביץ מופע בערב פורים של IBM לעובדים ולמשפחות
מופע טלפתיה מומלץ רועי יוזביץ מהפכת ההשכלה מופע בידור לעובדים לערב גיבוש מאסטר כארד
מופע טלפתיה מומלץ רועי יוזביץ מהפכת ההשכלה מופע בידור לעובדים לערב גיבוש קוקה קולה
מופע טלפתיה מומלץ רועי יוזביץ מהפכת ההשכלה מופע בידור לעובדים לערב גיבוש חברת מיקרוסופט
מופע טלפתיה מומלץ רועי יוזביץ מהפכת ההשכלה מופע בידור לעובדים לערב גיבוש עיריית תל אביב
הרצאה מומלצת לעובדים רועי יוזביץ מהפכת ההשכלה הרצאה לחברת דל
הרצאה מומלצת לעובדים מהפכת ההשכלה רועי יוזביץ מייקרוסופט
מופע ליום כיף לעובדים רועי יוזביץ טלפתיה מופע לחברת הארלי דייודסון
מופע לערב גיבוש לעובדים רועי יוזביץ טלפתיה מופע לחברת מכבי סניף אשדוד
הרצאה מומלצת לעובדים מהפכת ההשכלה רועי יוזביץ יוניליוור
מופע ליום כיף לעובדים רועי יוזביץ טלפתיה מופע לחברת גנרל אלקטריק
הרצאה מומלצת לעובדים רועי יוזביץ ראש גדול הרצאה לתעשיה אווירית
הרצאה מומלצת על מצוינות רועי יוזביץ אוניברסיטת אריאל
הרצאה מומלצת לעובדים רועי יוזביץ מהפכת ההשכלה הרצאה על מצוינות ומקצוענות ולימודים באינטרנט
מופע טלפתיה מומלץ רועי יוזביץ חברת החשמל
מופע בידור וטלפתיה מומלץ רועי יוזביץ לוגו משרד התרבות והספורט
מופע ליום כיף לעובדים רועי יוזביץ טלפתיה מופע לחברת קרלסברג
מופע טלפתיה מומלץ לחברת ויזה רועי יוזביץ
הרצאה מומלצת לעובדים רועי יוזביץ מהפכת ההשכלה הרצאה על מצוינות ומקצוענות ולימודים באינטרנט HP
הרצאה מומלצת למורים מהפכת ההשכלה רועי יוזביץ הסתדרות המורים
מופע בידור שבת חברה ידיעות אחרונות רועי יוזביץ מופע טלפתיה והרצאה מומלצת לעובדים
מופע בידור וטלפתיה מומלץ רועי יוזביץ מופע בערב פורים של IBM לעובדים ולמשפחות
הרצאה מומלצת לעובדים בנושא מצוינות והשכלה באינטרנט רועי יוזביץ ביטוח לאומי
הרצאה מומלצת לעובדים רועי יוזביץ ראש גדול הרצאה לטכניון טכנוראש
הרצאה מומלצת לעובדים רועי יוזביץ מהפכת ההשכלה מופע לקציני בהד1
מופע טלפתיה מומלץ רועי יוזביץ מהפכת ההשכלה מופע בידור לעובדים לערב גיבוש חברת מיקרוסופט
הרצאה מומלצת לעובדים מהפכת ההשכלה רועי יוזביץ אוניברסיטת סינגיולריטי
הרצאה מעולה על מצוינות לתלמידים תכנית קדם עתידים רועי יוזביץ מהפכת ההשכלה
הרצאה מומלצת לעובדים מהפכת ההשכלה רועי יוזביץ קווינטילס
מופע טלפתיה מומלץ רועי יוזביץ מופע לחברת שטראוס
מופע טלפתיה מומלץ רועי יוזביץ מהפכת ההשכלה מופע בידור לעובדים לערב גיבוש מאסטר כארד
הרצאה על מצוינות לתלמידים רועי יוזביץ מהפכת ההשכלה הרצאות לבכון ברנקו וייס
מופע טלפתיה מומלץ רועי יוזביץ מהפכת ההשכלה מופע בידור לעובדים לערב גיבוש עיריית תל אביב
הרצאה מומלצת לעובדים רועי יוזביץ מהפכת ההשכלה הרצא הלמוסד לבטחון
הרצאה מומלצת לעובדים רועי יוזביץ מהפכת ההשכלה הרצאה במשרדי גוגל ישראל
מופע בידור שבת חברה מזרחי טפחות רועי יוזביץ מופע טלפתיה והרצאה מומלצת לעובדים
הרצאה מומלצת לעובדים מהפכת ההשכלה רועי יוזביץ רפאל
מופע טלפתיה מומלץ רועי יוזביץ מהפכת ההשכלה מופע בידור לעובדים לערב גיבוש קוקה קולה

לפרטים נוספים התקשרו בשמחה ל- 052-4499814

או שלחו הודעה:

 

Thanks! Message sent.

bottom of page